Relaxace – přínosy

Přínosy relaxace

Relaxace je nedílnou součástí praxe jógy a také masáží – jde o komplexní proces odehrávající se na úrovni tělesné i psychické, přičemž tyto úrovně jsou vzájemně úzce svázány. Protože svalové napětí i psychické tenze jsou jedním z projevů, jimiž člověk reaguje na stresové situace, je zřejmé, že schopnost relaxovat znamená současně schopnost snadněji zvládat zátěžové situace a stres.

Relaxací nazýváme techniku, kdy se snažíme naši pozornost přenést od „každodenních starostí“ k neutrálnímu myšlení – například pozorováním toho, co se nám děje v nějaké části těla po jeho procvičení, vnímáním dechu, opakováním manter apod.

Relaxace je protipólem stresu. Jedná se o stav uvolnění tělesného i psychického. Stejně jako je stres vždy reakcí psychosomatickou, tak i relaxaci psychickou doprovází relaxace fyzická.

Při relaxaci dochází k poklesu svalového napětí a krevního tlaku, snížení prokrvení svalů, zpomalení dechové a tepové frekvence a nižší sekreci některých hormonů. Tělo i mysl odpočívají. Přirozenou hlubokou relaxací je spánek.

V běžném životě nedochází k plnohodnotné relaxaci spontánně, ale je třeba ji uměle navodit. Jógová praxe pracuje s celou řadou relaxací, které můžete pod vedením zkušeného učitele zažít.

Relaxaci je třeba se naučit, je třeba se naučit cíleně využívat psychosomatických vazeb tak, aby prohloubené fyzické uvolnění prohloubilo relaxaci psychiky, která pak opět bude působit na úrovni tělesné a pomůže nám tak objevit v relaxaci nové kvality.

Jóga se odlišuje od jiných tělovýchovných technik právě svou snahou minimalizovat napětí v těle.