Jóga

Jóga u nás – HATHAJÓGA

Praktikujeme klasickou jógu inspirovanou jógou starých mudrců a mistrů.

Tedy HATHAJÓGU, jako přípravnou část RÁDŽAJÓGY – královské cesty nebo-li AŠTÁNGA JÓGY – osmidílné stezky. O Rádžajóze více zde.

Naše pojetí jógy je však umístěno do současnosti. Naší snahou je propojit poznatky minulé z „Východu“ se současnými znalostmi a zkušenostmi „Západu“ a řídit se tím, co je tady a teď.

Lekce jógy u nás probíhají se zaměřením na relaxaci, měkkost a hravost pomalých pohybů a sebezkoumání vnitřních pocitů a dechu.

Hathajóga zcela určitě není jen ležení na podložce, jak si někteří mohou myslet. Hathajóga představuje ucelený systém fyzických, dechových a očistných cvičení, jejichž cílem je dosažení harmonizace těla, mysli a jemných energií. Správné provedení ásan vyžaduje jistou fyzickou kondici, zahřátí a protažení, proto součástí lekcí budou i vhodně zvolená přípravná cvičení.

Lekce budou organizovány co do skladby i tempa s ohledem na věk, kondici, možnosti a schopnosti každého žáka. Nebudou samozřejmě chybět pravidelné mezirelaxace a závěrečné relaxace, jako příprava k meditacím.

Naše lekce probíhají formou 3 měsíčních etap a mají vzestupný charakter. Tedy od jednoduššího a snadnějšího, postupně ke složitějšímu a náročnějšímu. Vždy však s ohledem na možnosti každého žáka.

Přínosy jógy

  • Jóga je určena všem, bez rozdílu věku.
  • Cílem jógy není zdokonalit lidské tělo, přesto je tento projev příjemným přínosem života s jógou.
  • Jóga je zesilovač. Děláme-li věci správně – zesílí se její správné působení. Děláme-li je špatně, špatné návyky se nám ještě více zakotví. A to platí nejen u cvičení, ale také u našeho myšlení a chování.
  • Jóga probouzí hormony, podporuje látkovou výměnu, metabolismus a pomáhá zlepšit kondici.
  • Pravidelným praktikováním jógy dochází k harmonizaci mezi psychickou a fyzickou schránkou člověka.
  • Jóga nás učí, že již při každém probuzení bychom si měli uvědomit svou momentální náladu, která je různá dle ročního období, počasí, stavu vyčerpanosti, vnitřního napětí atd. Tomu bychom pak měli přizpůsobit cvičení i rytmus dne. K dispozici máme řadu ásan a způsobů dýchání, které nás dokáží uklidňovat a jiné zase stimulovat, dle momentálního stavu a potřeby.
  • Jóga může být zdravou průvodkyní etapami života v každém věku, od dětí až po seniory.
  • Senioři mají větší prostor pro sebe a své zájmy, ale v plně aktivním způsobu života jim často překáží bolesti zad a kloubů, nedostatek životních sil. A právě doušek životodárné jógy, metodicky uzpůsobený jejich potřebám a možnostem, jim pomůže při odstraňování zdravotních neduhů a navrácení zdraví a psychické pohody.