Rady pro vlastní jógovou praxi

 • Spěchejte pomalu – nesoutěžte.
 • Naslouchejte svému tělu – cvičte nejprve lehčí varianty a po jejich zvládnutí přejděte ke složitějším – jděte na věc pomalu a opatrně a další namáhavější úkony zařaďte, až jste zcela připraveni.
 • Sledujte své dýchání – při nepravidelném nebo namáhavém dechu zvolněte.
 • V pozicích se musíte cítit jistě a pevně, ale uvolněně – s výdechem uvolněte všechna napětí, která s pozicí nesouvisí.
 • Začleňte jógu do obyčejných denních činností
  • soustřeďte se jen na danou činnost – eliminujete tím neustálé přeskakování myšlenek
  • pozitivní myšlení – negativní myšlenky vytláčejte pozitivními
  • ve stoji či sedu v práci, doma – držte rovná záda a správné držení těla, když to jde, rozhýbejte ruce či nohy
  • při dýchání kdykoliv to jde – mějte plný klidný hluboký dech s využitím maxima plic (plný jógový dech v praxi), koordinujte dech s pohybem, např. při chůzi