Umění dýchat

Rozvrh

  • rozvrh dechových cvičení a jógy

Dechová cvičení pro astmatiky

  • cvičení určená k rozdýchání, cviky k protažení zkrácených a posílení oslabených svalových skupin, posílení mezilopatkového svalstva, aktivace bránice jako hlavního nádechového svalu, trénink správné inhalační techniky

Dechová cvičení pro každého

  • muži – mají nedostatečné využití středního dechu, proto mají větší problémy s infarktem myokardu – potřebují posílit střední dech
  • ženy – mají nedostatečné využití spodního dechu, proto mají větší problémy s orgány ve spodní části břicha a pánvi – potřebují posílit spodní dech
  • cvičení určená ke zvýšení vitální kapacity plic efektivním využíváním všech plicních laloků a všech dýchacích svalů, jógové dechové techniky

Pokovidová regenerace

Řada lidí po prodělané nemoci nemůže opětovně získat svou původní vitalitu a energii a mají problémy s dechem. Vhodně zvolená masáž a dechová cvičení spojená s posílením svalů, podílejících se na dýchání, Vás opět vrátí do formy.

Více informací na: Medová masáž

Víte, …

…co je v životě důležitější než pití a jídlo?

Bez jídla vydržíme i 40 dní, bez pití i 7 dní, ale bez vzduchu jen několik minut. Přesto řešíme, co jíst a co pít, ale co dýcháme a jak většinou neřešíme.

Ke zdravému životu potřebujeme dostatek čerstvého vzduchu bohatého na kyslík a záporné ionty, který je hlavně v přírodě.

Důležité ale také je jak dýcháme a jak dokážeme využít kapacitu našich plic.

Abychom měli dobrou krev, musíme dobře dýchat. Dokonalé, hluboké vdechování čistého vzduchu, které plní plíce kyslíkem, čistí krev. Dává krvi krásnou barvu a posílá ji jako životodárný proud do všech částí těla. Dokonalé dýchání uklidňuje nervy, povzbuzuje chuť k jídlu a podporuje trávení. Je rovněž podmínkou zdravého, osvěžujícího spánku.“ Ellen Whiteová – Cesta ke zdraví – kapitola všeobecná hygiena.

Nejprve je nejdůležitější naučit se správně dýchat nosem – nádech i výdech. Následuje uvědomění si jednotlivých částí plic a naučení se je postupně vědomě řídit (dech spodní, střední a horní, vpravo a vlevo). Postupným spojováním pak dojdeme k tzv. plnému jógovému dechu. Následuje učení se různých rytmů dechu. A potom je možné začít s klasickými technikami pránájámy – PRÁNÁJÁMA JE VĚDOMÁ PRÁCE S DECHEM A ENERGIÍ (šumivé dechy bhrámarí, udždžájí, chladivé dechy, bhastriky, střídavé – polarizační dechy, atd.)

Nácvik správného dýchání a následná pravidelná praxe pránájámy, mimo jiné, má za následek posilování všech svalů, které se podílí na dýchání. Při dnešním způsobu života většina lidí dýchá povrchově a využívá jen malou část kapacity svých plic. Jako každé jiné svaly i svaly dýchací mohou při zvyšování zátěže začít bolet a být unaveny. Stejně tak ale jako každé jiné svaly pravidelným cvičením sílí.

Pro zvýšení aktivity dýchacího svalstva v různých oblastech trupu používáme cviky a jógové sestavy zvané hathény. Jsou to skupiny ásan, krijí a muder, které působí na části plic. Stlačují nervy odpovídající jednotlivým částem plic, a tak dochází k jejich aktivování, posilování a omlazování. Dochází k prociťování a uvědomování si oblastí těla, kde se dech projevuje a k aktivaci dechového svalstva.

Veškerá tato cvičení je vhodné závěrem doplnit vhodnou relaxací a masáží.

Výsledkem dechových cvičení je pak schopnost maximálního využití plicní kapacity a používání plného jógového dechu v běžném životě.

To má pak pozitivní dopad na celou řadu fyziologických funkcí organismu a tím i na celkový zdravotní stav člověka.