Dornova metoda +

První návštěva

Při správném ošetření Dornovou metodou PLUS je důležité dodržet daný postup. Vždy je nutné začít „od základny“, tedy korekcí délky dolních končetin. Pokud by došlo např. ke korekci vybočeného obratle, aniž by byla provedena předchozí korekce délky končetin a postavení pánve – korekce obratle by byla zbytečná a vybočení by se rychle vrátilo. 

První terapie trvá většinou 2 hodiny. Celý proces probíhá za aktivní účasti klienta. Většina korekčních technik probíhá během jeho pohybu končetinami nebo hlavou. Částečně se pracuje na masérském lehátku, částečně vestoje.

Postup je následující:

  • Vstupní pohovor a zjištění aktuálního stavu – je nutné zjistit informace potřebné ke zjištění zdravotního stavu klienta. Je zjišťována anamnéza osobní, farmakologická, alergologická, pracovní, sportovní, popř. rodinná. Je nezbytné vyloučit rizika případných kontraindikací. Pokud trvají akutní závažné problémy, je nezbytné právě nyní uvést aktuální zdravotní stav a pokud možno přinést i lékařské zprávy a nálezy. Následuje prohlídka pohledem ke zhodnocení držení těla ve stoji i za chůze, pohybových stereotypů a celkové symetrie těla. Klient je oblečen do spodního prádla bez ponožek.
  • Následně je klient seznámen s principy Dornovy metody Plus, s celým průběhem terapie a s tím, že je nezbytná jeho spolupráce při vlastním průběhu korekcí a hlavně při provádění samostatných cvičení doma.
  • Korekce délky dolních končetin – vleže na lehátku je změřena délka dolních končetin a jejich délka je upravena pomocí „ručníkové metody“. Délka dolních končetin se upravuje v kloubu kyčelním, kolenním a hlezenním. U kloubu kyčelního se provádí i rotační náprava kloubu do správné osy.
  • Korekce pánve – ve stoji s oporou o lehátko je provedena korekce pánve – výška a rotace pánevních lopat, SI skloubení, křížové kosti. Součástí je také korekce kostrče.
  • Korekce obratlů – ve stoji s oporou o lehátko je provedeno zjištění polohy (vybočení nebo zapadnutí) jednotlivých obratlů bederní a části hrudní páteře. Vsedě pak obratlů v horní hrudní a krční oblasti. Za současného aktivního zapojení klienta (kývání nohou, rukama nebo hlavou) je provedena korekce do správné polohy.  
  • Korekce kloubů – v případě potřeby dojde ke korekci polohy – správnému usazení – kloubů ramenních, loketních, zápěstí a článků prstů.
  • Korekce asymetrie dolní čelisti – v případě potřeby dojde ke korekci polohy – správnému usazení dolní čelisti a tím odstranění některých asymetrií obličeje
  • Dornova metoda je vhodná i ke korekci vbočeného palce dolní končetiny – HALLUX VALGUS.
  • Závěrečná Breussova masáž – závěrem může proběhnout Breussova masáž. Jedná se o relaxační a uvolňující masáž zad v okolí páteře včetně zábalu, při které se používá třezalkový olej. Tento olej proniká hluboko do tkáně a pomáhá při regeneraci meziobratlových plotének.
  • Průprava na domácí cvičení – v průběhu terapie je klient naučen několika jednoduchým cvikům, které by měl provádět samostatně doma, dle doporučení. Tyto cviky, hlavně tzv. „ručníkovou metodu“, je nutné provádět denně dle doporučení, aby se zafixovaly klouby v nové správné poloze.

Současně je nutné pochopit, že je nezbytné zbavit se některých zlozvyků v postoji, sezení a držení těla.

(např. sezení s nohou přes nohu!)