Organizační pokyny, rady

Organizační pokyny jóga

 • Lekce jógy probíhají dle rozvrhu zde.
 • Cvičebna jógy bude přístupná vždy 10 minut před začátkem lekce.
 • Žádáme Vás o dochvilnost, abychom mohli před začátkem lekcí uzavřít vchodové dveře do budovy a aby ostatní žáci nebyli rušeni při vstupní relaxaci.
 • Ceny jsou uvedeny zde.
 • Je možné sjednat individuální lekce – cena i místo cvičení dle dohody.
 • Před každou lekcí jógy sledujte prosím Váš e-mail, popř. jiný kontaktní zdroj, který jste si dohodli pro případ nenadálé změny.

Rady a pokyny ke cvičení

Aby pro vás byla jógová praxe příjemnou záležitostí a tento příjemný pocit abyste dopřáli i ostatním, přinášíme Vám zde několik základních rad a doporučení:

 • Respektujte své tělo! Instrukce učitele berte jako návod, který vám radí, jak co provádět. Jak opravdu budete cvičit, záleží pouze na vás, ne na učiteli.
 • Máte-li zdravotní omezení, učitele o něm informujte. Poradí vám, na co si dát pozor a čeho se vyvarovat.
 • Když během cvičení ucítíte malátnost, bolest v hrudi, nepravidelný tep nebo ztrátu dechu, ihned přestaňte cvičit a informujte učitele.
 • Stále pamatujte na zásadu Ahimsa = nenásilí – neubližovat ani sobě – nenuťte tělo násilím do pozic, na které nejste dosud připraveni.
 • Necvičte přes bolest a jste-li nemocni (nachlazeni apod.)
 • Naslouchejte tělu – rozlišujte „sladkou“ = kladnou bolest, která je znamením vašeho dobrého úsilí (pnutí ve svalech apod.) a „hořkou“ = zápornou bolest, která je znamením ke zvolnění nebo použití pomůcek (ostré píchání apod.)
 • Před cvičením min. 2 hod. nejezte. Příliš plný žaludek může zapříčinit žaludeční nevolnost. Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje pravidelnou stravu (diabetes apod.), volte např. trochu ovoce na doplnění cukru pro cvičení.
 • Cvičte bez soutěžení se sousedem nebo Vaším egem. To zaručí, že se nezraníte. Cvičení je jen o Vás. Provádění pozic kýmkoliv v sále je nepodstatné. Pokud jsou ve cvičebně vystavené návody, fotky pozic atd., není to pokyn k napodobení. Odhadněte správně své síly a možnosti a tomu se přizpůsobte.
 • Dýchejte plynule v každé pozici a spojte dech s vědomostí. Řiďte svůj dech, nezadržujte ho a v něm provádějte a rozvíjejte pozice nebo sekvence pozic. Když budete vědomě dýchat ve všech polohách, postupně se bude Vaše kondice zlepšovat a nehrozí Vám riziko zranění. Okamžik, kdy nedokážete srovnat dech s prováděnou činností, je významným varováním a pokynem k úpravě této činnosti a srovnání s dechem.
 • Při vstupu do sálu respektujte rozložení podložek, je-li předem stanovené.
 • Místo, které je potřebné na cvičení, je malé. Stačí prostor podložky. Není nutné mít prostor na cvičení upažením. Je-li cvičebna plná, paže můžeme zvedat předpažením nebo upažovat s pažemi uhnutými v lokti o 90°. Všichni si tak pohodlně zacvičí.
 • Učitel řídí celou lekci. Na cvičení je vhodné teplo. Požadavek na nepřiměřené větrání může zapříčinit prochladnutí žáků u oken, proto okna sami neotvírejte a konzultujte požadavek s učitelem.
 • V průběhu lekce nerušte své okolí.
 • Může se stát, že na Vaši lekci přijde zástup. Využijte tohoto nového poznání, které rozšíří Vaši jógovou praxi a vnímání. Každý učitel má jiný přístup a žádný není špatný. Často i to, o čem si myslíme, že je špatné, může být tím, co nás nejvíce naučí.
 • Do cvičebny si neberte zapnutý telefon.

Co vzít sebou:

 • Přezůvky – ihned po vstupu do budovy se prosím přezujte.
 • Vhodný oděv – pohodlný, umožňující dostatečnou pohyblivost.
 • Jógovou podložku – je vhodné, aby podložka byla z materiálu, který neklouže po koberci či parketách a následně, po které nekloužou chodidla a dlaně. Je to otázka bezpečnosti při cvičení.
 • Je vhodný malý tužší polštářek (nejlépe jógový), na který se dá např. sednout při zkřížených sedech (zvýšení posedu usnadní pozici) nebo dát pod hlavu při relaxacích – není nutný (postačí i ručník či deka viz níže). Také je vhodná tzv. jógová cihlička (blok).
 • Větší ručník nebo deka pro přikrytí při relaxacích a jako cvičící pomůcka ve srolované či složené formě.