Co je rádžajóga neboli aštángajóga ?

Rádžajóga = aštángajóga

Sanskrtský výraz JÓGA znamená spojit, sjednotit. Jóga tak symbolizuje jednotu – spojení. Prostřednictvím praktikování jógy spojujete tělo a mysl v jeden dokonalý celek. Jóga je nauka o zdravém způsobu života, pomáhá nám rozumět nejen fyzickému tělu, ale i mysli a duchu.

Jóga není cvičení, ale způsob života k harmonii těla a duše

Jóga má mnoho historických kořenů a směrů. První zmínky jsou již přes 6 tis. let staré. V našem „západním“ pojetí je jóga chápána více fyzicky, jako určitý systém zaměřený na udržení a případně znovuzískání zdraví v tom nejširším slova smyslu, zatímco v Indii je to filozofický systém s hluboce rozpracovaným praktickým návodem, jak dosáhnout cíle lidského života.

HATHAJÓGA

HATHAJÓGA je jakousi přípravnou částí RÁDŽAJÓGY – královské cesty pevné vůle a sebekázně nebo-li AŠTÁNGAJÓGY – osmidílné stezky.

Rádžajóga = aštánga jóga je tvořena osmi stupni Pataňdžaliho systému.

První dva stupně jsou etickými a morálními doporučeními – JAMA a NIJAMA, kterými bychom se měli snažit řídit. Tím dochází ke zjemňování chování a vnímání sebe sama a učí nás bytí bez ubližování sobě i ostatním. Tím prvním je náš přístup a vztah ke světu okolo nás. Tomu se říká JAMA. Druhým krokem je chování sám k sobě – NIJAMA.  

Tato „pravidla“ nám mohou pomoci si mnohé uvědomit. Není nutné je slepě následovat, ale zamyslet se. Každá akce má svoji reakci a vliv na svět okolo nás i na nás samotné.

1. Prvním stupněm je J A M A – vztah k okolnímu světu a patří do něj:

Ahimsa – nenásilí, neubližování

Satja – pravdomluvnost, upřímnost

Astéja – nekradení

Brahmačarja – neplýtvání, abstinence

Aparigraha – nehrabivost, nechamtivost

Proč právě dodržování výše zmíněného nám pomůže ke spokojenosti? Pokud cítíme jakýkoliv nesoulad se světem okolo nás, pak naše mysl jen velmi těžko dosáhne klidu.

2. Druhým stupněm je N I J A M A – chování k sobě samému.

Pět doporučení, která nám v denní praxi přináší klidnou mysl:

Šauča – čistota

Santóša – spokojenost

Tapas – disciplína

Svadhjája – samostudium

Íšvara pranidhána – víra

NIJAMA jsou nástroje, které pomáhají k vnitřnímu štěstí a sebevědomí.

Je vhodné tato doporučení zařadit do běžných dnů našeho života.

3. Třetím stupněm jsou ásany, pevné, ale uvolněné pozice těla.

4. Čtvrtým pak pránájáma – řízení energie pomocí dechových technik.

5. Pátým jsou techniky, které učí pracovat se smysly – prátjáhára.

6. Následuje učení koncentrace – dhárana

7. …a následně meditace – dhjána.

8. To vše vede k poznání, které jóga nazývá samádhí.

Do celého systému zapadá i způsob stravování, hygieny a vyrovnání poměru mezi časem pracovním a soukromým. Dosáhnout všech osmi stupňů vyžaduje dlouhou cestu. Každý krok na ní nás však obohatí a vnitřně posílí.